SVÁTOST SMÍŘENÍ

Před každou mší svatou nebo individuálně dle domluvy