Poběžovice - kostel Nanebevzetí Panny Marie

  • Neděle..........9:30 hod. 
  • Úterý.......... 18:00 hod  
  • Pátek...........18:00 hod.