KŘTY, POHŘBY, SVATBY...

Žádosti o udělení svátostí křtu, manželství nebo o pohřeb či poslední rozloučení, udělení svátosti nemocných nebo případně další náboženské úkony je třeba vždy v dostatečném časovém předstihu domluvit s duchovním správcem na předem dohodnuté schůzce (telefonicky, emailem, osobně).