kaple sv. Anny Rybník (na místě bývalého kostela)

Poutní bohoslužba: neděle po svátku sv. Anny          11,00 hod.