kaple Nejsvětější Trojice v Mnichově

Poutní bohoslužba: neděle po svátku  Nejsv. Trojice  14,00 hod.